Saloni by Quantum   • su mesta za one čija se kreativnost i životni stil ogleda u svemu što ih okružuje  • su izbor za sve čiji se ukus ne zaustavlja na prosečnom i običnom, već teži posebnom i jedinstvenom.  • su prikaz najnovijih svetskih trendova na polju podne i zidne keramike kao i opreme za kupatila.  • su selekcija koja od mase proizvođača i proizvoda izdvaja i prezentuje samo one koji vrede.  • znače kvalitet bez kompromisa, program baziran na originalnom dizajnerskom konceptu.   • predstavljaju arhitekti i dizajneri koji u projekte unose prepoznatljiv stil.   • pomažu u izboru proizvoda i izradi projekata enterijera.        
                       Quantum
Firma Quantum već dugi niz godina uvozi i prodaje keramiku i opremu za kupatila… Ali za razliku od ostalih, od samog početka zapošljava arhitekte.
Ta činjenica svedoči o težnji da se, u poslu kojim se bavimo, postigne jedan viši nivo.
Praveći novi koncept, arhitekte su dobile priliku da odaberu proizvođače i proizvode koje će prezentovati, te da osmisle enterijer salona (HOH u Novom Sadu i 89 u Beogradu), gde će ih predstaviti na najbolji način.
Izabrali smo 16 renomiranih fabrika, isključivo prema načinu na koji oblikuju i dizajniraju proizvode, smatrajući da odgovaraju našem senzibilitetu.
Quantum je koncipiran tako da prati celokupan proces materijalizacije nekog prostora: izbor elemenata, izrada projekta i izvođenje radova.
U praksi to izgleda otprilike ovako: nakon prvog sastanka upoznavanja sa klijentom, odlazi se na lokaciju gde se sagledava prostor i uzimaju tačne mere. Zatim sledi drugi sastanak, gde se konkretnije diskutuje o mogućnostima koje zadati prostor pruža i uzimajući u obzir ukus i senzibilitet kupca, biraju se kolekcije pločica i prateće opreme. Time dobijamo osnovu za kreiranje mogućih varijanti rasporeda elemenata, da bi klijent u saradnji sa arhitektom odabrao najbolju. Zatim sledi više tehnički deo posla, gde se izrađuju crteži za vođenje instalacija, ugradnju elemenata i projekti postavljanja keramičkih pločica.
Koristeći prethodno iskustvo da i pored našeg nadzora, nestručnost majstora može da pokvari i najbrižljivije osmišljen enterijer, rešili smo da oformomo naš tim majstora, koji su pored kratkog kursa i upoznavanja sa našim materijalima, opskrbljeni i kvalitetnim alatom i opremom za rad. Time je postignuto da se mogućnost greške svede na minimum, a dokaz za takvu tvrdnju je sam enterijer našeg salona, gde se vidi rezultat naseg koncepta.
Drugi pravac našeg rada je opremanje novoizgrađenih objekata, gde se u dogovoru sa investitorom biraju adekvatne linije pločica i sanitarija. Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu ceo proces odabira, porucivanja, uvoza i ugradnje organizovan je na najbolji mogući nacin.
Nadamo se da se iz ovog kratkog izveštaja može sagledati naš koncept.
o nama
reference
showroom
linkovi
kontakt
galerija
aktuelna dešavanja
Back Forward Home